Vuốt trụ cho bố dượng chim to địt khoẻ

Vuốt trụ cho bố dượng chim to địt khoẻ. Mỗi lần uống, cô như tăng thêm dũng khí để khoe thân và tán tỉnh mạnh mẽ hơn. Cô ấy sẽ bất cẩn hơn với quần áo của mình, chân cô ấy sẽ giang rộng hơn khi cô ấy ngồi xuống, và tay cô ấy sẽ sượt qua háng bạn tôi khi cô ấy tinh nghịch tát họ khi họ kể chuyện cười. Chúng tôi đã thảo luận xem cô ấy sẽ cân nhắc chọn người bạn nào trong số những người bạn của mình để chơi ba người nhưng cô ấy luôn gạt nó sang một bên như một cuộc nói chuyện tưởng tượng.