MAD 014 Căn phòng hạnh phúc trong quân đội

MAD 014 Căn phòng hạnh phúc trong quân đội. Cô ấy nói xin chào và giới thiệu về bản thân và hỏi liệu tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở vị trí của họ chưa và tôi nói vâng họ là những người tuyệt vời. Cô ấy mời tôi một ít đồ ăn và tôi nói cảm ơn nhưng tôi phải chuẩn bị cho ngày mai. Thành thật mà nói, cô rất tốt. Có vẻ như họ đã sử dụng nó để lưu trữ những thứ ngẫu nhiên. Cô ấy cần giúp đỡ để mở một số thùng gỗ có kích thước bằng một cái tủ lạnh và bạn có biết bên trong có một cái tủ lạnh không. Giúp cô ấy di chuyển nó đến nơi cô ấy muốn sau đó cô ấy cảm ơn tôi.