Em trợ lý tuyệt vời Annie Wolf

Em trợ lý tuyệt vời Annie Wolf. Ngày tháng trôi qua nơi tôi ghét cay ghét đắng của bạn. Tôi nhìn thấy bạn và tôi chỉ muốn lao vào bạn và tát vào mặt bạn hoặc lấy một cái chảo và đánh bạn với nó. Nhưng cũng có những ngày tôi nhìn bạn và tôi không thể ngừng nhìn … và tôi không cảm thấy ghét. Tôi ghét nó khi bạn bắt gặp tôi nhìn chằm chằm vào bạn. Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi có bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự căm ghét đối với bạn. Nhưng sự thật là tôi đã làm.