Em điệp viên hàng ngon bị tên trùm đụ sung sướng

Em điệp viên hàng ngon bị tên trùm đụ sung sướng. Cái tôi cũ đã bị xóa bỏ và thay thế hoàn toàn. Điều đó đã gửi đi, điều đó khiến cơ thể tôi rùng mình. Cơ thể mới của tôi. Cái tôi mới. Tôi đã ra đi, theo một cách nào đó, phải không? Đó là những gì tôi muốn, những gì tôi muốn, nhưng, một phần trong tôi có chết không? Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Không, đó là suy nghĩ sai lầm. Một phần của tôi đã không chết. Một phần của tôi đã thay đổiMột phần lớn, khổng lồ của tôi, nhưng vẫn còn.