Con bạn thân lồn nhiều nước

Con bạn thân lồn nhiều nước. Chúng tôi đã gặp nhau khoảng nửa năm học và cùng chạy với một nhóm bạn chung. Chúng tôi bắt đầu ngay lập tức và cả hai đều nhận ra chúng tôi thích nhau nhưng cả hai chúng tôi đang yêu nhau. Chúng tôi kéo dài khoảng một tháng trước khi chúng tôi biết rằng chúng tôi phải ở bên nhau. Cả hai chúng tôi đã cắt đứt các mối quan hệ khác của mình và ngay lập tức đến với nhau. Tình dục diễn ra ngay lập tức và đáng kinh ngạc. Cô ấy là cô gái duy nhất có ham muốn tình dục phù hợp với tôi.